پروردگارا داده هایت ونداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم . چون داده هایت نعمت و نداده هایت حکمت وگرفته هایت امتحان استفرشته.                                           

/ 0 نظر / 15 بازدید